Diller

İdari Personel

Enstitü Sekreteri : 

Faks

0424 237 00 87

Telefon
0424 237 0000

Dahili: 4862
e-posta

 

 

 

 

Enstitü Sekreteri   :    Müjdat CİRİT

Dahili: 4862

Mali İşler (Şef)        :    Latif BOR 

Dahili: 4867

İdari İşler                :    Müfit AÇIKSES

Dahili: 4868

Öğrenci İşleri (VHKİ):  Muzaffer EKİNCİ

Dahili: 4865

Öğrenci İşleri (Bilgisayar İşletmeni): Celal YILMAZ

Dahili: 4866

Müdür Sekreteri (Memur) :   Dilan POLAT

Dahili: 4861

İç Hizmetler               :  Sezgin TÜRK

Dahili:4869

 

Türkçe