Diller

Genel Bilgi

15 Nisan 2011 tarihinde kuruluşu gerçekleştirilen Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün amacı lisansüstü eğitiminin gerektirdiği eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma süreci ile ülkemizin ihtiyaç duyduğu geniş ve yenilikçi düşünme kapasitesine sahip, ulusal ve uluslararası boyutlarda etkin, evrensel bilime katkı yapabilen akademisyen ve uzman yetiştirmektir. Enstitümüz bünyesinde 5 anabilim dalına bulunmaktadır. Enstitümüz 5 Anabilim Dallarına bağlı 8 yüksek lisans, 5 doktora programı,  2 tezsiz yüksek lisans, 4 uzaktan tezsiz yüksek lisans programı ile lisansüstü eğitim öğretim faaliyetini yürütmektedir.

Enstitümüz bünyesinde faaliyetlerini yürüten anabilim dallarımız şunlardır: 

Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı

Temel Eğitim Ana Bilim Dalı

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı

 

 

Türkçe