Diller

Anabilim Dalları

ANABİLİM DALLARI

 

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA EĞİTİMİ VERİLEN ANABİLİM DALI

SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 

    2000 tarihinde kurulan Anabilim Dalımız bünyesinde 1 Prof. Dr., 1 Doç. Dr. 3 Yrd. Doç. olmak üzere 5 akademik personel görev yapmaktadır. Anabilim Dalımızdaki öğrenci sayısı 39’dur. Anabilim Dalımızda yüksek lisans ve doktora programları mevcuttur. Anabilim Dalımız modern eğitimin tüm imkanları kullanılarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek seviyede eğitim vermeye çalışmaktayız. Anabilim Dalımız mezunları gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde istihdam edilmektedir. 

Öğretim Üyelerimiz

Prof. Dr. Şener DEMİREL       (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Özcan BAYRAK

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Turan SİNAN

Yrd. Doç. Dr. Hayrettin AYAZ

Yrd. Doç. Dr.  Sezgin DEMİR

 

Anabilim Dalımız  2001–2002 tarihinde kurulmuştur. Bünyemizde 6 öğretim üyesi, bulunmaktadır. Öğrenin gören öğrenci sayısı 34’ tür. Anabilim Dalımız da Yüksek Lisans ve Doktora programları mevcuttur. Anabilim Dalımız da modern eğitimin tüm imkanları kullanarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek düzeyde eğitim verilmektedir. Anabilim Dalımız  mezunları gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde istihdam edilmektedir.

Sosyal Bilgiler Eğitimi lisans üstü programının amacı, İnsana, topluma, doğaya duyarlı, kendisinin ve mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini ve önemini kavramış, mesleğinde yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış; sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi olarak algılayan; bilimsel düşünme biçimini benimsemiş; kamu yararlarını gözeten, bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanabilen, Türkçeyi etkin bir şekilde kullanabilen, insan haklarına saygılı, sorumluluk sahibi bilgili, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen duyarlı bireyler yetiştirmektir.         

Öğretim Üyelerimiz

Doç. Dr. Çiğdem KAN (Bilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Zafer ÇAKMAK

Yrd. Doç. Dr. Feyzullah EZER  

Yrd. Doç. Dr. Esen DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Ümmühan ÖNER

Yrd. Doç. Dr.Özlem ÇAKAR ÇELİK

 

 2008 Yılında Kurulan Anabilim Dalımızda 6 akademik personel bulunmaktadır..  Anabilim Dalımız bünyesinde Yüksek Lisans , Doktora ve Tezsiz Yüksek Lisans pogramları mevcuttur.  Anabilim Dalımızda  24 doktora, 30  tezli yüksek lisans ve 94 tezsiz yüksek lisans olmak üzere toplam 148 öğrenci lisansüstü öğrenimini sürdürmektedir.

Anabilim Dalımız da modern eğitimin tüm imkânları kullanarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek düzeyde eğitim verilmektedir. Anabilim Dalımız köklü geçmişi ve güçlü akademik kadrosunun da desteği ile ülkemizin tüm bölgelerinde yer alan üniversitelere öğretim elemanı istihdamı sağlayan ender bölümlerden biridir. Bu bağlamda mezunlarımız başta üniversiteler olmak üzere gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde istihdam edilmektedir

Öğretim Üyelerimiz

Prof. Dr. Mukadder BOYDAK OZAN     (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Necmi GÖKYER

Doç. Dr. Zülfü DEMİRTAŞ

Doç. Dr. İ. Bakır ARABACI

Yrd. Doç. Dr. Muhammed TURHAN

Yrd. Dr. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR

 

 2008 Yılında Kurulan Anabilim Dalımızda 7 akademik personel bulunmaktadır..  Anabilim Dalımız bünyesinde Yüksek Lisans , Doktora ve Tezsiz Yüksek Lisans pogramları mevcuttur.  Anabilim Dalımızda  14 doktora, 43  tezli yüksek lisans ve 36  tezsiz yüksek lisans olmak üzere toplam 93 öğrenci lisansüstü öğrenimini sürdürmektedir.

Anabilim Dalımız da modern eğitimin tüm imkânları kullanarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek düzeyde  eğitim verilmektedir. Anabilim Dalımız köklü geçmişi ve güçlü akademik kadrosunun da desteği ile ülkemizin tüm bölgelerinde yer alan üniversitelere öğretim elemanı istihdamı sağlayan ender bölümlerden biridir. Bu bağlamda mezunlarımız başta üniversiteler olmak üzere gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde istihdam edilmektedir.

Öğretim Üyelerimiz

Prof. Dr. Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ  (Anabilim Dalı Başkanı) 

Prof. Dr. Bürhan AKPUNAR   

 Doç. Dr. Murat TUNCER    

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Yaşar KAZU

Yrd. Doç. Dr. Hilal KAZU   

Yrd. Doç Dr. A. Ülkü KAN   

Yrd. Doç. Dr. Ayşenur KULOĞLU   

 

1998 tarihinde kurulan Anabilim Dalımız Fen Bilgisi Eğitimi,  Matematik Eğitimi  ve olmak üzere 2  Bilim Dalından oluşmaktadır. 16 akademik personelin görev yaptığı ilköğretim  Anabilim Dalındaki  öğrenci sayısı 153’tür. Anabilim Dalımızdaki yüksek lisans ve doktora programları mevcuttur. Anabilim Dalımız da modern eğitimin tüm imkanları kullanılarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek düzeyde eğitim verilmektedir. Anabilim Dalımız mezunları gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde istihdam edilmektedir.

2000 tarihinde kurulan Anabilim Dalında 11 akademik personel görev yapmaktadır Anabilim dalımız da öğrenci sayısı 61’dir. Anabilim dalımız Yüksek Lisans programı mevcuttur. Anabilim dalımız da modern eğitimin tüm imkanları kullanılarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek düzeyde eğitim verilmektedir. Anabilim dalımız mezunları gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde istihdam edilmektedir

Öğretim Üyelerimiz

Prof. Dr. Raşit ZENGİN (Bilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Fikriye Kırbağ ZENGİN

Prof. Dr. Oktay BAYKARA

Prof. Dr. Erol ASİLTÜRK

Prof. Dr. Sefa KAZANÇ

Prof. Dr. Erdal CANPOLAT

Doç.Dr.İsmail TÜRKOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Ömer YILAYAZ

Yrd. Doç. Dr. Hilmi ERTEN

Yrd. Doç. Dr. Haki PEŞMAN

Yrd. Doç. Dr. Gonca KEÇECİ

 

2008 tarihinde kurulan Anabilim Dalında 5  akademik personel görev yapmaktadır Anabilim dalımız da öğrenci sayısı 24’tür. Anabilim dalımız Yüksek Lisans programı mevcuttur. Anabilim dalımız da modern eğitimin tüm imkanları kullanılarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek düzeyde eğitim verilmektedir. Anabilim dalımız mezunları gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde istihdam edilmektedir

Öğretim Üyelerimiz

Prof. Dr. Ayşegül GÖKHAN (Blim Dalı Başkanı)

Doç.Dr. Bülent KILIÇ

Yrd.Doç.Dr. Mustafa AYDOĞDU

 Yrd.Doç.Dr. İbrahim Enam İNAN

 Yrd.Doç.Dr. Tayfun TUTAK

 

 

Anabilim dalımız 1998-1999 tarihinde kurulmuştur. Bünyesinde 4 akademik personel barındırmaktadır. Öğrenim gören öğrenci sayısı 34 dür. Anabilim dalımızda Yüksek Lisans programı mevcuttur. Program kapsamında modern eğitimin tüm imkanları kullanarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek düzeyde eğitim verilemektedir. Anabilim dalımız mezunları gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde istihdam edilmektedir

Öğretim Üyelerimiz

Doç. Dr. Mehmet TURAN (Blim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. İrfan EMRE

Yrd. Doç. Dr. Muammer BAHŞİ

Yrd. Doç. Dr. Seda KERİMGİL ÇELİK

 

 

2008-2009 tarihinde kurulan Anabilim Dalında 7 akademik personel görev yapmaktadır Anabilim dalımız da öğrenci sayısı 44’tür. Anabilim dalımız Yüksek Lisans programı mevcuttur. Anabilim dalımız da modern eğitimin tüm imkanları kullanılarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek düzeyde eğitim verilmektedir. Anabilim dalımız mezunları gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde istihdam edilmektedir

Öğretim Üyelerimiz

 Doç. Dr. Yalın Kılıç TÜREL   (Blim Dalı Başkanı)

 Doç. Dr. Bünyamin ATICI

 Doç. Dr. Ahmet TEKİN

Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan ÖZDEMİR

Yrd. Doç. Dr. Zülfü GENÇ

 Yrd. Doç. Dr.Müzeyyen BULUT ÖZEK

Yrd. Doç. Dr. Ferhat BAHÇECİ

 

 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ VERİLEN ANABİLİM DALI

2012-2013 tarihinde kurulan Anabilim Dalında 6 akademik personel görev yapmaktadır Anabilim dalımız da öğrenci sayısı 84’tür. Anabilim dalımız Tezsiz Yüksek Lisans programı mevcuttur. Anabilim dalımız da modern eğitimin tüm imkanları kullanılarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek düzeyde eğitim verilmektedir. Anabilim dalımız mezunları gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde istihdam edilmektedir

2012-2013 tarihinde kurulan Anabilim Dalında 6 akademik personel görev yapmaktadır Anabilim dalımız da öğrenci sayısı 36’dır. Anabilim dalımız Tezsiz Yüksek Lisans programı mevcuttur. Anabilim dalımız da modern eğitimin tüm imkanları kullanılarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek düzeyde eğitim verilmektedir. Anabilim dalımız mezunları gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde istihdam edilmektedir

Türkçe