Diller

Eğitim Yönetimi

 2008 Yılında Kurulan Anabilim Dalımızda 6 akademik personel bulunmaktadır..  Anabilim Dalımız bünyesinde Yüksek Lisans , Doktora ve Tezsiz Yüksek Lisans pogramları mevcuttur.  Anabilim Dalımızda  24 doktora, 30  tezli yüksek lisans ve 94 tezsiz yüksek lisans olmak üzere toplam 148 öğrenci lisansüstü öğrenimini sürdürmektedir.

Anabilim Dalımız da modern eğitimin tüm imkânları kullanarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek düzeyde eğitim verilmektedir. Anabilim Dalımız köklü geçmişi ve güçlü akademik kadrosunun da desteği ile ülkemizin tüm bölgelerinde yer alan üniversitelere öğretim elemanı istihdamı sağlayan ender bölümlerden biridir. Bu bağlamda mezunlarımız başta üniversiteler olmak üzere gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde istihdam edilmektedir

Öğretim Üyelerimiz

Prof. Dr. Mukadder BOYDAK OZAN     (Bilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Necmi GÖKYER

Prof. Dr. Zülfü DEMİRTAŞ

Prof. Dr. İ. Bakır ARABACI

Prof. Dr. Muhammed TURHAN

Doç. Dr. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed ZİNCİRLİ

 

 

 2008 Yılında Kurulan Anabilim Dalımızda 7 akademik personel bulunmaktadır..  Anabilim Dalımız bünyesinde Yüksek Lisans , Doktora ve Tezsiz Yüksek Lisans pogramları mevcuttur.  Anabilim Dalımızda  14 doktora, 43  tezli yüksek lisans ve 36  tezsiz yüksek lisans olmak üzere toplam 93 öğrenci lisansüstü öğrenimini sürdürmektedir.

Anabilim Dalımız da modern eğitimin tüm imkânları kullanarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek düzeyde  eğitim verilmektedir. Anabilim Dalımız köklü geçmişi ve güçlü akademik kadrosunun da desteği ile ülkemizin tüm bölgelerinde yer alan üniversitelere öğretim elemanı istihdamı sağlayan ender bölümlerden biridir. Bu bağlamda mezunlarımız başta üniversiteler olmak üzere gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde istihdam edilmektedir.

Öğretim Üyelerimiz

Prof. Dr. Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ  (Anabilim Dalı Başkanı) 

Prof. Dr. Bürhan AKPUNAR   

Prof. Dr. Murat TUNCER    

Doç.Dr. İbrahim Yaşar KAZU

Doç.Dr. Hilal KAZU   

Dr. Öğr. Üyesi  A. Ülkü KAN   

Dr. Öğr. Üyesi  Ayşenur KULOĞLU   

Dr. Öğr. Üyesi Ferhat BAHÇECİ

 

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ VERİLEN BİLİMDALI

2012-2013 tarihinde kurulan Anabilim Dalında 6 akademik personel görev yapmaktadır Anabilim dalımız da öğrenci sayısı 84’tür. Anabilim dalımız Tezsiz Yüksek Lisans programı mevcuttur. Anabilim dalımız da modern eğitimin tüm imkanları kullanılarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek düzeyde eğitim verilmektedir. Anabilim dalımız mezunları gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde istihdam edilmektedir

2012-2013 tarihinde kurulan Anabilim Dalında 6 akademik personel görev yapmaktadır Anabilim dalımız da öğrenci sayısı 36’dır. Anabilim dalımız Tezsiz Yüksek Lisans programı mevcuttur. Anabilim dalımız da modern eğitimin tüm imkanları kullanılarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek düzeyde eğitim verilmektedir. Anabilim dalımız mezunları gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde istihdam 

Türkçe