Diller

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

1998 tarihinde kurulan Anabilim Dalımız Fen Bilgisi Eğitimi,  Matematik Eğitimi  ve olmak üzere 2  Bilim Dalından oluşmaktadır. 16 akademik personelin görev yaptığı ilköğretim  Anabilim Dalındaki  öğrenci sayısı 153’tür. Anabilim Dalımızdaki yüksek lisans ve doktora programları mevcuttur. Anabilim Dalımız da modern eğitimin tüm imkanları kullanılarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek düzeyde eğitim verilmektedir. Anabilim Dalımız mezunları gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde istihdam edilmektedir.

2000 tarihinde kurulan Anabilim Dalında 11 akademik personel görev yapmaktadır Anabilim dalımız da öğrenci sayısı 61’dir. Anabilim dalımız Yüksek Lisans programı mevcuttur. Anabilim dalımız da modern eğitimin tüm imkanları kullanılarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek düzeyde eğitim verilmektedir. Anabilim dalımız mezunları gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde istihdam edilmektedir

Öğretim Üyelerimiz

Prof. Dr. Raşit ZENGİN (Bilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Fikriye Kırbağ ZENGİN

Prof. Dr. Oktay BAYKARA

Prof. Dr. Erol ASİLTÜRK

Prof. Dr. Sefa KAZANÇ

Prof. Dr. Erdal CANPOLAT

Doç.Dr.İsmail TÜRKOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Ömer YILAYAZ

Yrd. Doç. Dr. Hilmi ERTEN

Yrd. Doç. Dr. Haki PEŞMAN

Yrd. Doç. Dr. Gonca KEÇECİ

 

2008 tarihinde kurulan Anabilim Dalında 5  akademik personel görev yapmaktadır Anabilim dalımız da öğrenci sayısı 24’tür. Anabilim dalımız Yüksek Lisans programı mevcuttur. Anabilim dalımız da modern eğitimin tüm imkanları kullanılarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek düzeyde eğitim verilmektedir. Anabilim dalımız mezunları gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde istihdam edilmektedir

Öğretim Üyelerimiz

Prof. Dr. Ayşegül GÖKHAN (Blim Dalı Başkanı)

Yrd.Doç.Dr. Mustafa AYDOĞDU

 Yrd.Doç.Dr. İbrahim Enam İNAN

 Yrd.Doç.Dr. Tayfun TUTAK

Türkçe