Diller

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı

TÜRKÇE  VE SOSYAL BİLİMLER   EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 

    2000 tarihinde kurulan Anabilim Dalımız bünyesinde 1 Prof. Dr., 2 Doç. Dr. 3 Yrd. Doç. olmak üzere 6 akademik personel görev yapmaktadır. Anabilim Dalımızdaki öğrenci sayısı 39’dur. Anabilim Dalımızda yüksek lisans ve doktora programları mevcuttur. Anabilim Dalımız modern eğitimin tüm imkanları kullanılarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek seviyede eğitim vermeye çalışmaktayız. Anabilim Dalımız mezunları gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde istihdam edilmektedir. 

Öğretim Üyelerimiz

Prof. Dr. Şener DEMİREL       (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Özcan BAYRAK

Doç. Dr. Serdar YAVUZ

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Turan SİNAN

Yrd. Doç. Dr. Hayrettin AYAZ

Yrd. Doç. Dr.  Sezgin DEMİR

 

Anabilim Dalımız  2001–2002 tarihinde kurulmuştur. Bünyemizde 7 öğretim üyesi, bulunmaktadır. Öğrenin gören öğrenci sayısı 34’ tür. Anabilim Dalımız da Yüksek Lisans ve Doktora programları mevcuttur. Anabilim Dalımız da modern eğitimin tüm imkanları kullanarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek düzeyde eğitim verilmektedir. Anabilim Dalımız  mezunları gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde istihdam edilmektedir.

Sosyal Bilgiler Eğitimi lisans üstü programının amacı, İnsana, topluma, doğaya duyarlı, kendisinin ve mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini ve önemini kavramış, mesleğinde yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış; sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi olarak algılayan; bilimsel düşünme biçimini benimsemiş; kamu yararlarını gözeten, bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanabilen, Türkçeyi etkin bir şekilde kullanabilen, insan haklarına saygılı, sorumluluk sahibi bilgili, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen duyarlı bireyler yetiştirmektir.         

Öğretim Üyelerimiz

Doç. Dr. Zafer ÇAKMAK ((Bilim Dalı Başkanı))

Doç. Dr. Çiğdem KAN

Doç.Dr. Yaşar ÇELİKKOL

Yrd. Doç. Dr. Feyzullah EZER  

Yrd. Doç. Dr. Esen DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Ümmühan ÖNER

Yrd. Doç. Dr.Özlem ÇAKAR ÇELİK

Türkçe