Diller

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

2008-2009 tarihinde kurulan Anabilim Dalında 7 akademik personel görev yapmaktadır Anabilim dalımız da öğrenci sayısı 44’tür. Anabilim dalımız Yüksek Lisans programı mevcuttur. Anabilim dalımız da modern eğitimin tüm imkanları kullanılarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek düzeyde eğitim verilmektedir. Anabilim dalımız mezunları gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde istihdam edilmektedir

Öğretim Üyelerimiz

Prof.Dr. Yalın Kılıç TÜREL   (Bilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Bünyamin ATICI

Doç.Dr.  Ahmet TEKİN

Doç. Dr. Oğuzhan ÖZDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Zülfü GENÇ

Dr. Öğr. Üyesi  Müzeyyen BULUT ÖZEK

 

Türkçe