Diller

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

       Anabilim Dalımız, 2008-2009 güz döneminde Yüksek Lisans, 2018-2019 Bahar döneminde Doktora, 2019-2020 Bahar döneminde ise Eğitim Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) programları ile lisansüstü eğitimlerine başlamıştır. Anabilim Dalında 6 akademik personel görev yapmaktadır. 

      Anabilim dalımızda modern eğitimin tüm imkanları kullanılarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek düzeyde eğitim verilmektedir. Anabilim dalımız mezunları gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde istihdam edilmektedir.

Öğretim Üyelerimiz

Doç. Dr. Oğuzhan ÖZDEMİR (Bilim Dalı Başkanı)

Prof.Dr. Yalın Kılıç TÜREL

Prof. Dr. Bünyamin ATICI

Prof.Dr.  Ahmet TEKİN

Doç. Dr. Zülfü GENÇ

Dr. Öğr. Üyesi  Müzeyyen BULUT ÖZEK

 

Türkçe