Diller

Enstitü Kurulu

Prof. Dr. Ayşegül GÖKHAN

Müdür

     

Dr. Öğr. Üyesi Haki PEŞMAN

Müdür Yardımcısı

     

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed ZİNCİRLİ

Müdür Yardımcısı

       

Prof. Dr. Ayşegül GÖKHAN

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

     

Prof. Dr Nuri GÖMLEKSİZ

Eğitim Bilimleri

 

Prof. Dr Şener DEMİREL

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi

 

Dr. Öğr. Üyesi Burcu GEZER ŞEN

Temel Eğitim

 

Doç. Dr. Yalın Kılıç TÜREL

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

 
 

 

 

 

Türkçe