Diller

2020-2021 BAHAR YARIYILI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI EK İLAN YERLEŞTİRME SONUÇLARI

Eğitim Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı sonuçları

Eğitim Programları ve ÖğretimTezsiz Yüksek Lisans Programı sonuçları

Eğitim Teknolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı sonuçları

 

BAŞVURU TAKVİMİ

 

Tarih

Saat

İçerik

Açıklama

15 Şubat 2021

10.00

Kesin Kayıt Başlangıcı

 

15 Şubat 2021

16.00

Kesin Kayıt Bitişi

 

15 Şubat 2021

17.00

Boş Kalan (Yedek) Kontenjanların İlanı

Yedek listesindeki adaylar puan önceliğine göre değerlendirilirler.

16 Şubat 2021

10.00

Yedek Kontenjanlara Başvuru Başlangıcı

 

16 Şubat 2021

16.00

Yedek Kontenjanlara Başvuru Bitişi

 

17 Şubat 2021

10.00

Yedek Kontenjan Kesin Kayıt Başlangıcı

 

17 Şubat 2021

16.00

Yedek Kontenjan Kesin Kayıt Bitişi

 

 

KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER

 

  1. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı fotokopisi
  2. Biyometrik vesikalık fotoğraf (1 adet)
  3. Lisans diplomasının fotokopisi
  4. Lisans transkriptinin fotokopisi (Lisans mezunu olup mühendislik tamamlayan veya önlisans mezunu olup lisans tamamlayan adayların, hem önceki programları ile ilgili hem de lisans tamamlama ile elde ettikleri transkriptlerinin fotokopileri ya da varsa birleştirilmiş transkriptlerinin fotokopisi)
  5. Lisans öğrenimini yurtdışında tamamlamış adayların Yükseköğretim Kurulunca verilen denklik belgesinin fotokopisi, ayrıca diploma ve transkriptleri Türkçe değilse bunların yeminli tercüman tarafından çevrilmiş, noter onaylı Türkçeye çevirilerinin fotokopileri (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden alınmış yükseköğretim diplomaları için Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) usul ve esasları dikkate alınacaktır. Bu usul ve esaslara göre denklik belgesi gereken durumlarda, aday denklik belgesi çevrim içi sisteme yüklemez veya kesin kayıt sırasında denklik belgesini ibraz etmez ise kaydı yapılmaz ve başvurusu iptal edilir.)
  6. Kesin kayıt hakkı kazanan erkek adaylar, kayıt sırasında e-devletten aldıkları askerlik durum belgesini vermek zorundadırlar.
  7. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kesin kayıtta istenen belgelerin fotokopilerini kesin kayda gelirken beraberlerinde getirip teslim etmek ve bu belgelerin tamamının asıllarını ibraz etmek zorundadır. Belgelerin asılları ibraz edilmediği takdirde adayın kaydı yapılmaz ve başvurusu iptal edilir.
  8. Kesin kayıt için şahsen veya vekâletli dilekçe ile başvurmak zorunludur. Vekâletli başvurularda vekâlet eden kişi, T.C. Kimlik Kartı fotokopisini teslim etmek zorundadır.

 

 

Türkçe